Шивашка работилница с бъдеще – професионално обучение на млади жени от ромски произход

От две години, в един квартал на българския град Пловдив, работи едно основано с наша помощ социално предприятие – шивашка работилница за обучение на млади жени от ромски произход. Няколко вече завършиха курса на обучение, а четири в момента се обучават. Всеки ден получаваме нови кандидатури. Работилницата трябва спешно да се разшири. Проектът има за цел още да намали миграцията на жените и да ги предпази от проституция и търговия с хора…

Само с добра подготовка и често само с помощ от социалните работници, ромите в България ще намерят работа на пазара на труда. Но тъй като тук има много малко проекти, има също така и много голямо текучество на млади необразовани роми в европейските страни. Тук се включва нашата професионална подготовка. И още: в нашата работилница взаимно са свързани професионално ориентиране и професионална подготовка с директната подкрепа на пазара на труда и по-нататъшна социална и психосоциална грижа.

Защото: практическият опит показва, че без работа с родителите на младите хора и без подкрепата на проявяващи добра воля работодатели, няма да има успех при решаването на проблемите с назначените хора и интегрирането на ромите на пазара на труда. Успоредно с професионалната подготовка трябва да се реализира и собсвена продукция, като получената печалба от това да се реинвестира в социалното предприятие. Само така „Социалното предприятие” може да се направи планирано и независимо в етапи от дарения и европейско съдействие.

 
 
Досегашни дарения: 24.000 евро
35%

За едно разширяване до осем работни места ще бъдат необходими

 • 13.500 евро реновиране и реконструкция

  • Прозорци 4800 евро
  • Климатична инсталация 1200 евро
  • Електрическа инсталация 2000 евро
  • Под 3000 евро
  • LED осветление 1000 евро
  • Преградни стени 1500 евро

 • 10.400 евро машини и оборудване

  • 4 бр. шевни машини 4000 евро
  • 1 бр. оверлог машина 1000 евро
  • 1 бр. флатлог пашина 1000 евро
  • 1 бр. оборудване за гладене 2000 Euro
  • 1 бр. маса за кроене, шкафове и т.н. 1250 евроo
  • Покупка на работни материали, ножици и др 150 евро
  • Aвтоматично приспособление за рязане 1000 евро

 • 15.200 евро разходи за персонала за период от 12 месеца

  • 2-ма преподаватели 9600 евро
  • Социални работници 3600 евро
  • Kooрдинатор /кoнтакт със социални служби // изграждане на онлайн магазин / подготовка и поставяне на млади хора на пазара на труда 2000 евро

 • 5.280 евро Разходи за обучение за период от 12 месецаазходи за обучение за период от 12 месеца

  • Стипендии за млади хора от много бедни семейства/ храна / учебни материали / транспорт / разходи за обслужване на деца,непълнолетни майки и т.н.