Свети Йохан – Старо църковно училище ще стане първия в България музей за биоразнообразие

Ковачевица е едно село в България, което изцяло е под защита на паметниците на културата, въздействащо като един туристически магнит. За съжаление обаче, освен реновираните с любов къщи, то не може да предложи нищо друго на неговите посетители. Църквата Свети Йохан е затворена и прилежащото към нея старо църковно училище е застрашено от срутване. Със собствени сили жителите на селото биха искали да превърнат това бижу в първия български музей на биоразнообразието. За съответните материали и оборудване на музея ще бъдат необходими 18 000 евро.

През 18 век православният свещенник на това място преподаваше на учениците в малката сграда. Днес обаче църковният терен е предимно затворен и сградата на старото училище е видимо застрашена от срутване. Във връзка с проекта за един училищен център за млади природозащитници, жителите на селото искат със собствени усилия да спасят бившото църковно училище.

„ Много е важно, не само да запознаем посетителите на нашето място със значението на понятието биоразнообразие”, казва кметът Кирил Шуглев. „ Ние искаме в този музей да покажем на всички хора красотата на това творение”. Той помоли BIGENT UG, да подкрепи селото в осъществяването на това намерение.

 
 
Досегашни дарения: 5 евро
0.2%

За реализирането на проекта са необходими още следните дарения:

  • 10.000 евро за материали за реконструкцията на сградата

  • 8.000 евро за аранжиране на мултимедийна изложба на биоразнообразие