Палог II – Обучение на здравни работнички

Южен Судан има най-високата майчина смъртност в света. На 100 000 раждания умират 2054 майки. Заедно с южносуданските лекари Bigent UG разработи една концепция, с която смъртността на майките в региона „ Горен Нил” след три години да може да се намали наполовина. Една от рецептите за успех: в бъдеще, във всяко село от региона трябва да има по един здравен съветник. Първите шест вече завършиха успешно това обучение…

Важен инструмент за намаляване на майчината смъртност е здравната култура, съчетана с бързата комуникация между здравните съветници и болницата при настъпили усложнения при раждане.

В същото време, с помощта на здравните съветници, трябва значително да се подобрят и медицинските грижи в селата. Заедно с обучените жени, трябва да се разработят и аудио-визуални медии в помощ на преобладаващото неграмотно население, за да се гарантира успеха на бъдещите информационни кампании.

Профилактичните прегледи, съпътствани от медийните програми и по-бързото лечение в болницата, водят до намаляването на майчината смъртност наполовина в регион „Горен Нил” през обозрим период от време.