Палог I – една болница по модел

Един от първите ни проекти реализира една уникална визия – болница за региона „Горни Нил”, опустошен през последните 50 години от гражданската война в Южен Судан. Един судански лекар помоли Bigent UG за подкрепа. Проектът стартира след обширен анализ на данни за здравословния статус на населението в региона. Днес болница Палог I обслужва ежедневно повече от 250 пациенти, въпреки отново избухналата гражданска война…

За първи път – повече от половин век, eдна от основните задачи на болницата е да осигури системна медицинска помощ на местното население в региона.
„Болница Палог I” беше открита само година и половина след започване на планирането и първоначалните дискусии, проведени на място. Днес същата се управлява според концепцията на Bigent UG за Южен Судан. Шефството е поето от индийските Aravind- очни клиники, оценени от международни експерти. Въпреки многобройното безплатно лечение на техните пациенти, те са разработили и още една печеливша концепция за болницата. Тяхната рецепта за успех: Специализация и стандартизация на процесите.

Направеното в Палог се възприема успешно: болницата се концентрира върху малко, но често срещани болести в „ Горен Нил”. В радиус от 100 километра, с население близо 25 000 души, в момента екипите на болницата преглеждат системно цялото население по определена клинична картина. Благодарение на събраните по този начин данни, скрининговите изследвания са разработени в съответствие с адаптиран модел, прилаган от индийските Aravind- очни клиники по здравеопазване, което предоставя възможност за бързо и ефективно лечение на определен клиничен синдром.