Нашата история

Wie kommt man dazu, etwas für andere zu tun? Diese Frage beantwortet jeder auf seine Weise. In unserem Fall war es unser Beruf. Als Journalisten waren und sind die Gründer der Bigent UG an vielen Brennpunkten der Welt unterwegs. Jutta Schwengsbier in dem von 50 Jahren Bürgerkrieg ruinierten Südsudan. Mirko Schwanitz in Ost- und Südosteuropa. Wie lange kann man angesichts Tausender Toter in einem Bürgerkrieg wie dem im Как се стига ро решението да направиш нещо за другите? Всеки отговаря по свой начин на този въпрос. В нашия случай причината беше нашата професия. Не само като журналисти, но и сега като основатели на Bigent UG , винаги сме на горещите точки по света.

Юта Швенсбиер в разрушeния от 50 годишната гражданска война Южен судан. Мирко Шванитц в Източна и Южна Европа. Колко дълго можеш да гледаш убитите в една гражданска война , като тази в Южен Судандан , и да останеш безучастен наблюдател? Достатъчно ли e само да пишеш за нуждите на хиляди живи деца в мародерсваната им родина? И още: може ли да следваме общи цели и като журналисти да останем независими, а въпреки това да бъдем на нечия страна. Журналистът Рупърт Нойдек вече показа, че това е възможно, като основава помощната организация „Cap Anamur“ nd и по-късно die „Grünhelme“. Като него и ние се ангажираме повече от 15 години, паралелно със собсвената ни професия, да извършваме почетна дейност за по-нататъшно развитие: Юта Швенгсбиер повече от 20 години в борбата за мир в Судан.

Дълго време тя беше африкански експерт в дружеството за застрашени народи и все още е една от най-добрите експерти за Южен Судан. Мирко Шванитц направи най-успешната германска благотворителна организация за българските сираци и все още е много търсен експерт не само в България, а и в много страни в Южна Европа, когато действително се касае за дъргосрочни проекти, за помощ и самопомощ. Защо да не се обединят експертизи, опит и изградени работещи мрежи? С Bigent UG ние искаме да ги направим достъпни за тези, които се нуждаят от съвета и помощта на опитни експерти.

Bigent – името на преприемаческа ни компания е програма. В нея се крият трите най-важни работни направления на нейната общополезна дейност: Образование, Здравеопазване и Развитие.
Тя описва точно областите, където Bigent предлага услуги и експертизи. Ние разработваме образователни проекти и образователни концепции, ангажираме се в международен образователен обмен от училище до професионално обучение.

Фокусът на нашата работа:

  • Образование

    Дуални образователни проекти за социално ощетени групи и малцинства в Източна и Южна Европа

  • Здравеопазване

    Проекти за здравна просвета и развитие на здравните услуги в селските региони на Африка

  • Развитие

    Проекти за развитие и подобряване общинските инфраструктури в Източна Европа и Африка със специално включване на цивилното гражданско общество