Нашата задача

Bigent – името на нашата общополезна компания е програма. В нея са скрити трите най- важни работни направления: Образование, Здраве и Развитие.
по-нататък:

Под надслов „ Помощ за самопомощ” разработваме проекти за професионална подготовка на млади хора с увреждания и малцинства в Източна Европа и едновременно ги свързваме с наши партньори на място. Ние помагаме за развитието на здравните услуги в селските региони на Африка и консултираме общините в източна Европа и Африка в разработването на техните общински инфраструктури. При всички проекти нашата главна цел е укрепване на цивилното и гражданско общество на местна почва…
Те описват точно областите, където Bigentg UG предлага своите услуги и експертизи. Ние разработваме образователни проекти и образователни концепции, ангажираме се в международен образователен обмен от училище до професионална подготовка. Помагаме при създаването и изграждането на социални предприятия в слабо развитите и често слабо заселени региони. Един от нашите приоритети е съдействието от „Социалното предприемачество” в Източна Европа.