Дарение чрез Paypal

Най – лесният начин да направите дарение за един от нашите проекти, е чрез нашата Paypal – сметка. Затова не е необходимо да имате собствена такава. Това Вие може да направите по-удобно от долният бутон – по банков път или с кредитна карта.

Дарение чрез превод

Вие естествено може да ни дарите пари чрез превод. Ако ни изпратите Вашия адрес по Email на info-at-bigent.org, в края на годината ще получите от нас една квитанция за дарение.

Нашата дарителска сметка:

Bigent UG
FIDOR-Bank
IBAN: DE50 7002 2200 0020 1187 92
BIC: FDDODEMMXXX

Дарения по банков път

Ние Ви предлагаме една възможност за превод по банков път. За целта трябва да попълните следния формуляр и да ни го изпратите обратно. Ние сме законно задължени, в рамките на 14 дни, преди трансакцията по банков път, да Ви изпратим един E-Mail и да Ви информираме за трансфера. В края на годината Вие ще получите от нас квитанция за дарение. Ние гарантираме сигурност на Вашите данни. Те няма да бъдат предоставени на трето лице.

Моля попълнете с * маркираните полета

Бих искал да даря за следния проект*

Моля посочете Вашият дарителски принос*

Собственик на банкова сметка*

IBAN*

BIC*

Име на баковата институция

Вашето име*

Вашият Email-адрес*

Улица*

Номер

Пощенски код*

Град*

Моля еднократно, да изтеглите от посочената банкова сметка, дарените от мен парични средства за Bigent.

Когато моята банкова сметка няма достъчно покритие, баката не е задължена да повори трансакцията. Не се предприема частично изплащане!

Потвърждавам*

Вашето съобщение