Младежка зона – Детски дом ще бъде първата „Социал Импак Лаб” на България

Ако някой пристъпи прага на наскоро закрития детски дом „Рада Киркович” в Пловдив, ще изпадне в шок. Стаите придават впечатление за това, как са били „съхранявани” децата тук. Неправителствената организация „ Алианс за работа с доброволци” би искала по модел на Ashoka-Fellows Norbert Kunz, да превърне една част от сградата в творчески център за млади предприемачи – първата „Социал Импак Лаб”на България. За реконструкцията и обзавеждането ще бъдат необходими 35 000 евро.

Повече от 100 деца и младежи живееха до скоро в западналите помещения на дом „Рада Киркович”, във втория по големина град на България, Пловдив. В рамките на реформата на детските домове и настаняването на децата в подобни на семейства жилищни общности, както и в приемни семейства, домът беше затворен. Оттогава градът търси нов начин за използване на сградата.

Идеята, тя да се превърне в център за социални услуги, даде отзвук в българското гражданско общество. Мнозина неправителствени организации се кандидатираха за използване на пространството. Но само перспективните идеи постигат успех.


Като тази на „ Национален Алианс за работа с доброволци” – една от най-активните неправителствени организации в страната. Тя от години се стреми не само за създаване на „социални предприятия”, но преди всичко иска да раздвижи младите хора и да изгради едно активно ангажирано и демократично гражданско общество.

„Социал Импак Лаб” са истински семена на новите социални бизнес -идеи. Подобно на бебе-икубатор те помагат на младите основатели и основателки на социалните предприятия в това, да направят първите си стъпки в самостоятелния живот, с помощта на съветите на експерти и тренировачни програми в обучението по управление на предприятия, чрез една цяла мрежа от социални инвеститори, консултанти и данъчни експерти. И така в сградата на порутения детски дом трябва да се създаде една такава „Социал ИМпак Лаб”: В„Социал ИМпак Лаб” в Пловдив трябва съвсем скоро да се разработват бъдещи концепции, за да могат обществените проблеми на България да се решат възможно най-бързо – една метаморфоза със силна символика.